• История на франчайзинга - част 6

   Произход на термина Franchsing

   Франчайзингът е практика за ползване за определен период от време, на правото на използване на успешен бизнес модел на фирмата и марката.

   Думата "франчайз" е от англо-френски произход-от франка, което означава, свободна и се използва както като съществително и като (преходен) глагол. За франчайзодателя, франчайз е алтернатива на изграждането на "верига магазини" за дистрибуция на стоки, които избягват инвестициите и отговорността на една верига. Успехът на франчайзодателя зависи от успеха на франчайзополучателите. За франчайзополучателя се казва, че има по-голяма инициативност от прекия служител, защото той или тя имат собствен дял в бизнеса.

   Основно, и по отношение на дистрибуцията, франчайзодателя е доставчик, който позволява на даден оператор, или франчайзополучател, да използва търговската марка на доставчика и да разпространява стоки на доставчика. В замяна на това операторът плаща на доставчика такса.

   Тридесет и три държави, включително Съединените щати и Австралия, имат закони, които изрично регламентират франчайзинга със закон, а по-голямата част от всички останали страни, имат закони, които имат пряко или косвено влияние върху франчайзинга. В България това са Търговското право, Закона за защита на конкуренцията, Антитръстовите закони и някои разпоредби на европейския съд.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee