• Кога една фирма е готова за франчайз

   Какво да проверим преди да започнем развитие на франчайз

   Модела на франчайза нашумя много напоследък. Това даде основание на много фирми да се замислят да направят своя собствена франчайз система.

   Вярно е, че франчайза се развива в над 70 направления от икономиката. Вярно е, че франчайзинга е най-бързия начин за експанзия на една фирма. Вярно е, че по метода на франчайза, най-лесно се излиза на международния пазар. Все пак искам да отбележа, че не всички бизнеси са пригодени да се франчазират. Те трябва да отговарят на определени условия, за да се получи един печеливш бизнес модел. Ако тези условия не са налице е много по-удачно да се прибегне към някакъв друг вид дистрибуция. Такива има най-различни и аз с удоволствие бих помогнал на всеки, да намери правилния начин за неговото развитие.

    Според дефиницията за франчайз дадена от световната франчайз асоциация, „Франчайз е договор или лиценз между две правно независими страни, който дава правото:

   Един човек или група от хора (франчайзополучатели) да разпространчват продукт или услуга, използвайки търговската марка и търговското име на другия (франчайзодателя).

   Франчайзополучателите имат правото да разпространяват продукта или услугата само ако използват методите на действие на Франчайзодателя.

   Франчайзополучателите са задължени да плащат такси за ползването на тези права.

   Франчайзодателя е задължен да предоставя тези права и да поддържа цялата система.“

   В тoва определение до голяма степен са определени и качествата, на които трябва да отговаря един бизнес, за да може да се франчазира. Още в първия абзац се говори за търговска марка и търговско име. За да бъдат те продаваеми, те трябва да бъдат наложени на пазара. Абсолютно немислимо е бранда да е на по-малко от 3 години от своето създаване. За всеки по-кратък период, няма стойност, която да се продава.

   Много често при стартиране на франчайз система се започва с по-ниски цени за първоначалните вноски, в които обикновенно се влючва правото за ползване на марката. Това се дължи на ниската популярност на бранда. Естествено е с всяка изминала година стойността, която носи всеки бранд да расте.

   В България не би трябвало да има фирми, които да са създадени след 2010 год. и да мислят за развитие на франчайз. Всеки по-малък срок не води до изчистването на бизнес модела. Неминуемо е при стартиране на какъвто и да е бизнес да се допускат грешки на растежа. Когато те не се изчистят навреме, нищо чудно да се получи и растеж на грешката. Какво тогава ще се продаде на бъдещия партньор – много ясно - експеримент за чужда сметка.

   Важна втора стъпка преди да се мисли за франчайз е направата на пилотен обект. За да е направено правилно всичко, този пилотен обект не трябва да съвпада с обекта, където се е родила системата. Там не може да се направи отделянето на изграждането на напълно нов обект и изчистването на грешките в растежа.

   Целта на този пилотен обект е да се провери до каква степен модела е пригоден за копиране. Там е и мястото да се провери действието на подготвяните тренинги на партньора и неговия персонал. Това отговаря на втория абзац в определението на франчайза – „да разпространяват продукта или услугата само ако използват методите на действие на Франчайзодателя“. Франчайзодателя трябва да има график на обученията, които трябва да се проведат с всеки един служител на всяко едно ниво, разположен във времето от момента на неговото постъпване до момента, когато е напълно готов да поеме самостоятелно изпълнението на поставените му задачи.

   Пилотния обект трябва да работи поне една година, за да може да се направи пълната финасова картина, при разработването му. Само тогава ще има достатъчно данни за да се направят бюджетните планове за бъдещите партньори и те да са реалистични.

   Франчайзи, при които франчайзодателите не говорят от първата среща за планиране и бюджетиране на бизнеса на партньорите си са меко казано несериозни. Много често се оказва, че точно тези франчайзодатели са пуснали франчайз за да финансират бизнеса си.

   От изключително важно значение е да има ноу-хау, което да се използва само в тази фирма. Това е основното конкурентно предимство, което прави възможно да съществува и да се развива дадена система. Ако няма нещо такова, или е изключително лесно за копиране, в изключително кратък период ще се появят още 5-6 такива вериги, особенно, ако бизнеса е печeливш.

   Много често конкурентното предимство е и в изключително тясната специализация в даден пазарен сегмент.

   На последно място, но от изключително значение е, че един бизнес се франчайзира, когато е в своя апогей. Франчайзодателят трябва да знае, че много се печели от франчайз, но обикновенно се изискват много вложения, преди да започне възвращаемостта на вложените средства.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee