• Обучения

   Календар на обученията през 2015

   Управление на малки и средни фирми

    

   Курс за мениджъри в 4 части:

   1. Целеполагане и бизнес планиране - 25.Март.2015 год. 

   Програмата на тренинга можете да видите тук

   2. Набирателна активност и управление на екипи - 28. Април. 2015 год.

   Програмата на тренинга можете да видите тук.

   3. Обучение и развитие на персонал - 28. Май. 2015 год.

   4. Мениджмънт на активностите - 24. Юни. 2015 год. 

    

   Майсторски клас в продажбите курс в 4 части:

   1.Таргетиране и сегментация на пазара - м. Септември

   2.Развитие и усъвършенстване на продажбените умения - м. Октомври

   3.Успешни техники за преговори - м. Ноември

   4.Следпродажбено обслужване на клиенти - м. Декември

    

    

   Обучение Франчайз от сертифициран лектор на Световната Франчайз Асоциация - Константин Антон - м. Май

   Поканата за обучението можете да видите тук

   Програмата на обучението можете да видите тук

   Биографията на Константин Антон може да видите тук

    

   Двудневен семинар с лектори от К.E.R.N. - Германия:

   Ден 1: Унаследяване на бизнес - подготовка, изпълнение и успешно прехвърляне на работата на живота.

   Ден 2: Авариен комплект за предприемачи: Какво се случва в случай на внезапно заболяване, злополука или смърт? 

   Края на Септември, началото на Октомври

    

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee