• Пан.тастик

   Заведение за бързо хранене - света на палачинките

   Първоначална такса: 50 000 или 60 000 лв., в зависимост от вида заведение.
   Месечна такса: 5 % от оборота.
   Вноска национален маркетинг: 2 % месечно от оборота.
   Допълнителни разходи: Ако се налага ремонт на помещението.
   Срок на договора: 5 години.
   Срок на възвръщаемост на инвестицията: 12-18 месеца
   Бранш: Бързо хранене

    

   Фирма Pan.tastic започва дейността си през 2008 год., под названието Ratatui. Започва с обикновена shop концепция, която развива и усъвършенства в рамките на повече от 5 год. През юли 2012 стартира развитието и на shop in shop концепция. В менюто присъстват над 60 вида палачинки, приготвени по оригинална рецепта с първокачествени продукти. като е помислено и за здравословното хранене и хората спазващи диетичен хранителен режим и диабетици.

   Решение за развитие на франчайз се взема в началото на 2013 год. и веднага след това започва изготвянето на пълната франчайз документация за дейността и развитието. Марката Pan.tastic е подадена за регистрация и ще излезе през м. Септември.

   Първоначалната вноска обхваща пълно оборудване на ресторанта за бързо хранене, включително фирменото облекло на работещите в него служители и рекламните материали. Допълнителните средства са само за довършителни работи на помещението. В цената на франчайза са включени всички първоначални обучения – за франчайзодателя и за наетия от него персонал.

   Франчайзодателят дава възможност за опериране с повече от едно заведение за бързо хранене.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee