• История на франчайзинга - част 5

   Франчайзингът днес

   Франчайзингът така процъфтява в една индустрия, която вече има няколко хиляди марки в много различни сектори. Отдавна са отминали дните, когато тя се е въртяла около автомобилите и заведенията за хранене и днес той е многообразна смесица от бизнеси включващи всичко като например фризьорски салони, фотографски студиа, грижи за домашните любимци, детски спортни тренировки и обучения. Има за всеки по нещо, което да отговаря на неговата страст, независимо каква е тя.

   Франчайзингът никога не е бил в по-добро състояние, отколкото е сега. Авторитетното годишноизследване за състоянието на индустрията, на NatWest / BFA Franchise Survey, показа в краткосрочен и дългосрочен план тенденцията на растеж да бъде много ясно изразена в сектора, включително и преди и след икономическия спад през 2008.

   След лек спад през 2008 година, всяка следваща година показва растеж от гледна точка на брой марки франчайзинг, брой франчайзополучатели, брой на заетите във франчайз бизнеси и общия оборот на франчайз сектора.

   Тези цифри се комбинират с впечатляващи тенденции, датиращи от преди началото на новия век, без прекъсване от рецесията, които постоянно показват около 90% рентабилност отчитана от франчайзополучателите по-малко от 4% от стартиращи франчайз бизнеси, които не успяват по търговски причини всяка година.

   Тези статистики са в благоприятни, като се има в предвид, че от половината и две трети от всички независими стартиращи предприятия затварят в рамките на първите си 3 години. Ясно е, че предимствата, присъщи в рамките на франчайз бизнес, включително икономии от мащаба и подкрепата на голямата марка в съчетание с местни собственици на маркетинг и бизнес, ги прави особено стабилни и статистически и с много по-голяма вероятност да успеят.

   От своите феодални корени до превръщането му в един от най-бързо развиващите се сектори на европейските пазари, франчайзингът е извървяла дълъг път. С многото повече хора, които сега искат да поемат отговорността за своята кариера и семеен живот чрез изграждане на собствен бизнес, той изглежда готов да се развие изключително много в следващите години.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee