• Франчайзинг – защо формулата win-win наистина е успешна

   Франчайзинг – защо формулата win-win наистина е успешна

   Напоследък все повече се засилва интересът към франчайз модела. В САЩ почти 50 % от стоките и услугите се дистрибутират на този принцип, а в Европа малко над 20%. За България няма ясни данни, защото често, тези, които предлагат франчайз казват: „Написахме го, защото е популярна дума и така предизвикваме интерес”.

   Друга статистика показва, че франчайз веригите през 2013 год. са създали над 1 800 000 нови работни места в Америка. Интересен факт е, че в Турция са разкрити над 500 000 нови работни места през 2013, което е по-добър резултат от Германия и Франция. Това води към извода, че влизането на чуждестранни франчайзодатели и развитието на наши български вериги може да помогне в решаването на проблема със заетостта в страната.

   В основата на франчайза е заложена формулата win-win. Това значи, че всички страни в дейността трябва да печелят. А те са пет: франчайзодател, франчайзополучател, служители на франчайзодателя, служители на франчайзополучателя и клиенти.

   1. Франчайзодател

   Той е визионерът, който може да погледне в бъдещето и да види потенциала на дейността си. Трябва да е изградил пилотния си обект - да е проверил на практика как работи и какви доходи е способна да донесе неговата идея. Когато зад гърба му вече има история на дейността и на финансовото развитие на обекта, вече може да мисли за стратегия за по-нататъшно развитие. Франчайз може да се развие, когато дейността на пилотния обект достигне най-високата точка от своето развитие, има стабилен и постоянен доход и значителен начален ресурс за развитие на веригата от партньорски обекти. При повечето марки, излизането на печалба се постига най-рано през третата и най-често след четвъртата година от създаването им. Това трябва да покаже на всички решили да мултиплицират и разраснат бизнеса си по този начин, че преди да потекат големите печалби се преминава през период на дълга и упорита работа.

   2. Служителите на Франчайзодателя

   Това са най-верните последователи. В повечето компании те са повярвали на идеята, представена им от техния работодател, преминали са през всички кризи, проблеми и финансови затруднения. Те обикновено са фанатични последователи на идеята и човека, който я носи. Застават зад него, дори когато всичко се срутва. Поемат риска да пропаднат заедно с идеята.

   В последствие около тях се оформя звеното, което ще ръководи и развива цялата верига. Нужни са служители, които се занимават с продажби и развитие, тренери, които да обучават новопостъпилите на всички нива във веригата, специалисти по логистика и маркетолози, които да развиват марката първоначално на територията на пилотния обект, а в последствие на територията на града, областта, държавата, континента, дори по целия свят.

   Такива отлични специалисти са и много добре платени. Те трябва да знаят, че колкото повече се развива мрежата от обекти, респективно ще бъдат финансово задоволени. Препоръчително е заплащането им да бъде обвързано с оборотите постигани от тези, които ръководят. Много често те имат приходи приблизително съпоставими с печалбите на франчайзополучателите. Тази категории служители остават най-дълго време в една компания. За тях трябва да има изключително стриктни трудови договори, които да ги задържат на работните места и да ги задължават да пазят пълна фирмена конфиденциалност. Вярвам, че това може да е част от средната класа на България, която да показва стабилността на развитието ни.

   3. Франчайзополучатели

   Те трябва да се запалят по франчайз идеята и да носят предприемаческата жилка в себе си. Вярно е, че при този бизнес трябва да се следват само готови, вече работещи стъпки, но все пак има значение и как се следват. Това е причината, поради която има много успешни и пропаднали партньори. Като предприемачи, тези хора трябва да са наясно още от самото начало какво трябва да се очаква като приходи от начинанието. Изготвянето на предварителни бюджети, които се базират на работещи вече обекти, показва доколко е зрял един франчайзодател. Правенето и защитата на годишни бюджети от страна на партньорите носи предвидимост на паричните потоци, както на франчайзополучателите, така и на централния офис. Преди подписване на договор, всеки партньор трябва да се е съгласил, че показаните суми в бюджетите отговарят на техните очаквания.

   Договорът, който се сключва с франчайзодателите трябва да е много рестриктивен. Само по този начин може да се запази целостта на франчайз мрежата. Много често бъдещите партньори се оплакват от тежестта на договора, но веднъж влезли в системата, разбират неговата състоятелност и изискват от централата, всички партньори да са с такива договори, без компромиси за никого.

   4. Служители на франчайзпартньорите

   Когато се прави разпределението на средствата, е важно всички служители да са осигурени финансово. Само в този случай може да се очаква качествено изпълнение на техните задължения, а от там и поддържане на нивото в цялата мрежа. Не трябва да се предлагат заплати по-големи от нормалните, а да се мисли за сигурността и задържането на персонала.

   5. Клиентите

   Това е най-важната част от всяка верига. Когато един клиент свикне с качеството на дадена франчайз мрежа, той започва да го търси. Най-пресния случай за това е привързаността ми към определени продукти от франчайз верига в България. Скоро бях на посещение в две държави и там забелязах обекти на същата верига. Нямах нужда в момента от тяхната услуга, но само от любопитство влязох. Намерих същите продукти, със същите качества и същото обслужване.

   От посочения пример, може да се направи извода, че в тази франчайз верига, четирите първи страни на франчайза са си свършили добре работата, за постигането на задоволеността на клиента, независимо в коя част на света се намира той.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee