• Договор за франчайз

   Изготвяне на всички видове франчайз документи, нужни за правилното функциониране на дейността.

   Изготвя се предложение за структура и съдържание на франчайз договора, който ще бъде основния документ узаконяващ взаимоотношенията между  бъдещите франчайз-партньори. Всеки договор е съобразен със специфичните особеностти на отделния вид бизнес и регионалното законодателство.

   Представяне на договора пред бъдещи франчайз партньори и оборване на възражения по него.

   Изготвят се и трудови договори, както и длъжностни характеристики, уреждащи трудово-правните взаимоотношения между франчайзополучателя и неговите служители.

   Изготвят се  всички допълнителни договори необходими за извършване на дейността.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee