• Маркетинг

   Изготвяне на франчайз маркетингови стратегии и франчайз маркетингов план.

        Дефиниране на франчайз маркетингова и PR стратегия и имплементирането й в цялостната корпоративна маркетингова стратегия.

        Препоръки и идеи за управление на средствата в националния фонд за реклама.

        Начини за насърчаване и провеждане на ефективен локален маркетинг на франчайз партньорите.

        Планиране и провеждане на стартиращи рекламни и PR кампании. Мониторинг и отчитане на резултатите от кампаниите.

        Изготвяне на Брандбук /ако е необходимо/.

        Изготвяне на необходимите първоначално формати на презентационни материали на франчайз концепцията.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee