• Продажби

   Изготвяне на стратегия за продажбите. Дефиниране на профила на франчайз партньорите.

   Преди да започне продажбата на франчайз, трябва да бъде създадена система за подбор  на подходящите франчайз партньори. За целта трябва да има профил на потенциалния купувач и стратегия за бизнес експанзия на франчайзодателя.

             След направата на Оперативния наръчник и възоснова на утвърдения профил на потенциалните франчайз партньори се определят каналите за тяхното достигане.

             За извършване на самите франчайз продажби се изготвя профилирано обучение за специалистите по продажба на франчайз.

             Изготвя се формат на електронна презентация на франчайза. Определят се всички спомагателни презентационни материали и техника, нужни за отделните етапи на продажбата.

             Предложение за  структура на отдела за развитие и длъжностни характеристики и профил на работещите в него.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee