• Тренинг

   Изготвяне и провеждане на тренинг програма за франчайз партньори и техните служители

   Изготвяне на цялостна система за обучение и тренинг, нужни за правилното функциониране/началното въвеждане на франчайзополучателите и техните служители във всеки един аспект на съответния франчайз модел, непрекъснатото повишаване на квалификацията нa всички нива служители, поддържане на необходимото ниво синергия и мотивация във всеки партньор в мрежата

    

   1. Обучения за служителите във фирмите на франчайзополучателите – ежедневни оперативни дейностти, продажбени умения и техники, производствени умения, скриптове за справяне с възражения, оплаквания, жалби и други.
   2. Обучения за франчайзополучатели – счетоводно и финансово управление на малки фирми, развитие на мениджърски и лидерски умения, управление на времето, техники за привличане, управление и задържане на персонал
   3. Обучение на търговците по продажби на франчайз в разработен  предварително продажбен скрипт - цялостно планиране, създаване и управление  на ефективна база данни, техники за осъществяване на контакт и водене на разговори по телефон, структура, съдържание и  начин на водене на презентации, оборване на възражения, техники на затваряне.
   4. Подготовка на вътрешно-мрежова виртуална платформа за обучения и тренинги. Инструкции и препоръки за ефективно използване на информационния масив.
 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee