• Assist With Solutions

   Assist With Solutions търси Мастър Франчайзополучател за България

   Един от най-големите консултанти по бизнес развитие от Великобритания иска да стъпи на българския пазар.

   Компанията Assist With Solution предлага уникална уеб базирана система за подпомагане и следене на развитието на бизнеса. В следствие на нея, клиентите могат да следят и правят корекции в бизнеса си в 3 основни направления:

   1. В помощ на бизнеса – От направените по модела на предприятието бизнес планове за развитие до всички последващи менторски наблюдения и даване на поддръжка и съвети на собствениците на бизнес, за достигане на техните цели. Това е изключително полезен инструмент за стартиращи фирми. Според вестник Times, една от всеки две стартиращи фирми фалира в рамките на първата година. Три от основните направления на действие са:

   -         Стабилна система за идентифициране на нуждите на клиента;

   -         Огромен набор възможности за осъществяване на кръстосани продажби;

   -         Изграждане на дългосрочни връзки с клиентите, чрез развитие на пълно доверие в партньора (клиент на системата).

   2. В помощ на маркетинга – PR, реклама, създаване на маркетингови стратегии за видео-маркетингови кампании – има много потенциал да се материализират маркетинговите инструменти. В сегашния свят на остра конкуренция и бърз растеж е изключително важно да се поставят на правилното място всички маркетингови и бизнес съобщения. За това системата предлага:

   -         Прилагане на изпитани и даващи резултат маркетингови стратегии, направени от специално наети маркетолози;

   -         Различни видове приходи  в следствие на използване на разнообразни прийоми от маркетинговия микс;

   -         Удължаване на продължителността на обслужване на един клиент в следствие на представяне на нови стратегии и дейности година след година.

   3. В помощ на социалните и дигитални медии – социалните медии вече не са прищявка за бизнеса – те са необходимост. Необходимо е да се зароди интерес към този тип медии и тяхното приложение в света на бизнеса.

   Единственото което трябва да се направи е да се следва посоката на тази добре изградена франчайз система. От AWS ще направят всичко възможно обучението, изграждането на умения и цялостната система на развитие да се превърнат в една успешна и печеливша инициатива.

   За повече информация можете да видите Franchise Information Dociment, или Franchise Prospectus.

   Информация може да получите и от FED България, чрез запитване в сайта, или на е-mail: office@fed.bg

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee